Skip to main content

Akademísk helgisiðafræði

Miðstöð einsögurannsókna í ReykjavíkurAkademíunni kynnir bókina: Akademísk helgisiðafræði -Hugvísindi og háskólasamfélag eftir Sigurð Gylfa Magnússon
Bókin Akademísk helgisiðafræði er einsögurannsókn sem er skrifuð eins og spennusaga. Þar er farið í saumana á virkni háskólasamfélagsins; hvernig stofnanir, forsvarsmenn og fræðimenn sem eru hluti af Háskóla Íslands ráða ráðum sínum þegar utanaðkomandi aðilar knýja þar dyra. Höfundur bókarinnar, Sigurður Gylfi Magnússon, er doktor í sagnfræði frá Carnegie Mellon háskólanum í Bandaríkjunum en hann lagði fram á síðasta ári aðra doktorsritgerð við hugvísindadeild Háskóla Íslands. Farsakennd saga málsins sumarið 2007 er rakin í þessari bók sem er fræðitexti í akademískum skilningi, málsvörn í lagalegum skilningi og um leið persónuleg yfirlýsing höfundar um hugvísindi og háskólasamfélag.

Í bókinni er fjallað um skipan sérstakrar dómnefndar um verk Sigurðar Gylfa, dómnefndarálitið sjálft skoðað og nákvæm framvinda þess greind. Vanhæfi formanns dómnefndarinnar, Lofts Guttormssonar, til setu í nefndinni er tekið til umfjöllunar ásamt trúnaðarbroti annars nefndarmanns, Einars Hreinssonar, sem lak niðurstöðum nefndarinnar á meðan umfjöllun hugvísindadeildar Háskóla Íslands stóð sem hæst. Málsatvik eru reifuð með samblandi af birtingu frumgagna málsins (heimilda) og stuttum tengiköflum þar sem sagt er frá helstu atriðum í samskiptum höfundar við hugvísindadeild Háskóla Íslands á meðan á úrvinnslu málsins stóð. Inn á milli er síðan að finna ítarlegri greiningarkafla þar sem farið er nákvæmlega ofan í veigamestu þættina, eins og dómnefndarálitið, almennan vanda háskólasamfélagsins og hæfisreglur stjórnsýslulaganna; hvernig fræðimenn og umboðsmaður Alþingis hafa fjallað um þær á umliðnum árum. Margt virðist vera óljóst í sambandi við hvenær vísinda- og fræðimenn teljist vanhæfir til að taka sæti í dómnefndum á vegum háskólastofnana, en í bókinni er gerð tilraun til að varpa nýju ljósi á þau mál með sérstakri lögskýringu á hæfiskafla stjórnsýslulaganna.
Bókin Akademísk helgisiðafræði er gefin út af Miðstöð einsögurannsókna í ReykjavíkurAkademíu. ReykjavíkurAkademían sér um dreifingu bókarinnar (ra@akademia.is eða í síma: 562-8561), en viðmiðunarverð hennar er 1900 kr. Bókin er 337 blaðsíður. Sverrir Sveinsson prentari braut bókina um, Ingólfur Júlíusson hannaði bókarkápu og bókin var prentuð hjá Leturprenti. Bókin kemur út í Nafnlausu ritröð Miðstöðvar einsögurannsókna og er sú sjöunda í röðinni í þeim bókaflokki.
Sigurður Gylfi Magnússon er háskólakennari og sjálfstætt starfandi fræðimaður í ReykjavíkurAkademíunni.